Герб

Администрация сельского поселения
Утёвка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

Finansovoe-ispolnenie-realizatsii-munitsipalnoy-programmyi-Razvitie-malogo-i-srednego-predprinimatelstva–v-s.p.-Utevka–za-2018-god