Герб

Администрация сельского поселения
Утёвка
муниципального района Нефтегорский
Самарской области

Postanolvenie-ot-17.01.2019-№-13-O-naznachenii-publichnyih-slushaniy-po-voprosu-predostavleniya-Marchenko-T.N.-razresheniya-na-otklonenie-ot-PPRS